boter, kaas en kunst

‘Informalisering van de spiritualiteit. In alle haarvaten van de samenleving is het doorgedrongen. ‘
OHP 010

Written by peterweethetbeter